warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

pályázat 2012

Keresés a sakktáblán

A tananyag a sakk elemeit, figuráit, a játék szabályait kívánja közelebb hozni a gyerekekhez.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Kovácsné Zentai Andrea, Budapest
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Sakk és kotta

A tananyag létrehozásánál a sakknak, mint képességfejlesztő játéknak a tanulásra gyakorolt pozitív hatásait kívánták az alkotók kiaknázni. Témaválasztásuk elsőre meglepőnek tűnhet, de a megvalósítás és a tesztelés folyamán számos olyan tapasztalatot szereztek, mely bizonyította a zene és a sakk integrálhatóságát tanórai környezetben.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Galbicsek Margit és Terbe Andrea, Békéscsaba
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Sakkjátékok

Különböző sakkos, sakkal kapcsolatos játékok tárháza az elkészült anyag.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Dékányné Gulyás Beáta, Budapest
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Sakk a tantárgyakban

A tananyag célja, hogy bemutassa, hogyan lehet a sakkot integrálni más tantárgyak oktatásába.
Kreatív Interaktivitás 2012 nyertes pályamunka- sakk különdíj

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Draskóczy Edina, Budapest
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Huszár és bástya

A tananyag elsődleges célja a sakk, mint képességfejlesztő játék és az egyéb tantárgyak ötvözése, együtt tanítása. Jelen esetben a huszár és bástya lépéseivel együtt előkerülnek a földrajzi nevek, illetve azok helyesírása is.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Sárosi Judit, Budapest
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Merőleges, párhuzamos

A tananyag az alakzatok, testek tulajdonságai: merőleges, párhuzamos témakört dolgozza fel.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző:Varga Judit,
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Kerület, terület

A tananyag a síkgeometria témakörben kíván segítséget nyújtani, azon belül is a háromszögek, négyszögek kerülete, területe témakör élvezetes feldolgozásával hívatott élvezetesebbé tenni az oktatást.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Sárospatakiné Major Márta, Dunaharaszti
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A 'can' segédige használata

Témakör: egyszerű cselekvések, ’can’ segédige használata
Az angol nyelv kezdő szintű gyakorlása játékosan, kifejezetten a gyerekek igényeihez igazodva, ennek ellenére a tananyag könnyen átalakítható felnőtt, de szintén kezdő angol nyelvtudással rendelkező tanulókra is.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Pető Attila
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Nemzeti parkjaink-A Fertő-Hanság Nemzeti Park

A tananyag Magyarország nemzeti parkjait, azok élővilágát, egyéni jellemvonásait kívánja élvezetes formában bemutatni a 4. illetve 6. évfolyamon tanuló diákok számára.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Olaszné Vincze Gabriella, Szentes
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Kémia-ismétlés

A tanóra célja a fémekről tanult ismeretek játékos gyakorlása, versenyszerű ellenőrzése. A játékot 2-8 csapat vagy tanuló játszhatja, interaktív táblán vagy akár számítógépen is. A tananyag egyaránt használható az általános iskola 8. , a szakiskola 9. évfolyamán vagy felzárkóztató oktatásban is.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Nemes Nagy Katalin Erika
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Pályaválasztás, emberi kapcsolatok, felkészülés a kompetenciaalapú középiskolai felvételire

A cél az önismeret, az emberi kapcsolatok fejlesztése, valamint a kötelező olvasmánnyal kapcsolatos véleményalkotás. Felelevenítjük az alapvető nyelvtani ismereteket is. Illetve a felvételi alapfeladatai közül gyakorolunk néhányat.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Molnár Georgina, Pusztaszabolcs
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Műveletvégzés gyakorlása

A feladatokat második osztályos tanulók év végi ismétléséhez ajánlott.
Fejleszti számolási készségüket, feladatmegoldó-, szövegértő kompetenciájukat.
A feladatok játékossága vidám hangulatot teremt a gyakorlás során.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Molnár Árpádné, Pápa
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Tizedestörtek

A tanítási óra célja: Részösszefoglalás, az eddigi ismeretek rendszerezése, ismétlése, a tudásanyag megszilárdítása.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Megyeriné Borsó Éva, Pápa
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


KRESZ

A tananyag célja a közlekedési ismeretekbe való bevezetés. A gyalogos és a kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése, kitekintés a segédmotoros közlekedésre.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Lucza László, Szentes
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Pitagorasz tétel

A tananyag témaköre a Pitagorasz tétel bizonyítása, és néhány elemi alkalmazása.
8. évfolyamon új ismeret feldolgozás, és gyakorlás az elsődleges cél, felsőbb évfolyamon rendszerező ismétlés.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Leitner Lászlóné,
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.