warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

betűk

Mássalhangzók ábécéje

Magánhangzó-mássalhangzó differenciálás, tele "kockacukorral" !
Készítette: Török Tímea


b-d differenciálás

A tananyaga a b-d differenciálás tanításához kíván segítséget nyújtani pedagógusoknak.

Szerző: Varga Zsuzsa


Betű írása

A tananyag a betűk írásának tanításában hívatott segítséget nyújtani Lesson Activity Toolkit elemek használatával.

Szerző: EMDTB


A betűk tanítása

A tananyag a betűk tanításához hívatott segítséget nyújtani a pedagógusoknak Lesson Activity Toolkit elemek alkalmazásával.

Szerző: EMDTB


Barangolás a magyar nyelv birodalmában

A tananyag célja a magyar nyelv elemeinek gyakorlása, a helyes használat kihangsúlyozása mesei környezetbe ágyazva.

-SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka.
-Szerző: Molnárné Tóth Ibolya, Izsák
-Az óravázlat a tananyaghoz mellékletként csatolva lett.


j-ly gyakorlás

A feladatsor a j-ly differenciálás gyakoroltatásán túl célként tűzte ki a szövegértés illetve a szókincs fejlesztését is.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Dérné Veresegyházy Erika, Szalkszentmárton
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


b-d differenciálás

A tananyag tartalmaz mozgásos irányfejlesztő játékokat térben, síkban, mozgásos játékokat. Az óra célja a b-d differenciálásának bevezetése, a formai és akusztikai különbség megvilágítása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Bán Zsuzsanna, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.