30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Az LSK Hungária Kft., mint a SMART Technologies ULC. kizárólagos magyarországi képviselete több, mint 7 éves képzési tapasztalatát összegyűjtve, illetve a SMART képzési programját a magyarországi pedagógus-továbbképzési követelményrendszerrel szinkronba hozva akkreditáltatta saját, 30 órás pedagógus-továbbképzési programját, amely

Az interaktív tábla hatékony alkalmazása a XXI. század iskolájában a tanulás-tanítási folyamatok támogatásában

elnevezést kapta. A gyakorlat-orientált továbbképzéssel nem kevesebb a célunk, mint hogy a részvevők készség szinten kezeljék a SMART Board interaktív táblát és a hozzá kapcsolódó SMART Notebook oktatói szoftvert. A továbbképzés részletei az alábbiakban olvashatók.

 • Az alapító és a szervező neve: LSK Hungária Kft.
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00102-2011
 • Alapítási engedély szám: OK-410/108/2010
 • Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/491/2011
 • Foglalkozási órák száma: 30 óra (12 óra elmélet, 18 óra gyakorlat)
 • A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami
Tanfolyami elégedettség

Az LSK Hungária Kft. a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdés alapján a továbbképzési program befejezését követően harminc napon belül nyilvánosságra hozza saját honlapján a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítését.

Tovább a tanfolyami elégedettség megtekintéséhez

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék informatikai és IKT kompetenciáikat, s eközben elsajátítsák azokat az ismereteket, módszereket és technikákat, amelyeket egy modern, interaktív táblával felszerelt tanteremben integrálni tudnak a hagyományos oktatási és tanulásszervezési módszerekkel.

A pedagógusok megtanulják az interaktív tábla használatát, elsajátítják az ehhez szükséges pszichomotoros készségeket és képességeket, az előadás-szerkesztő szoftver alkalmazását, az elérhető multimédiás és egyéb forrásanyagok integrálását, valamint az interaktív tábla használatának metodikai és didaktikai sajátosságait.

A program tartalmának rövid ismertetése

A TIOP 1.1.1/07/1 kódjelű kormányzati program keretében a XXI. század iskolája program első lépcsőfokaként olyan - Magyarországon még sohasem látott méretű - IKT fejlesztés fog megvalósulni, amely az iskolai tantermek közel 40%-ában fogja biztosítani az alapinformatikai infrastruktúra kiépítését.

Az interaktív tábla hatékony alkalmazása a XXI. század iskolájában a tanulás-tanítási folyamatok támogatásában című program célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék informatikai és IKT kompetenciáikat, s eközben elsajátítsák azokat az ismereteket, módszereket és technikákat, amelyeket egy modern, interaktív táblával felszerelt tanteremben integrálni tudnak a hagyományos oktatási és tanulásszervezési módszerekkel. A továbbképzés elsődleges célja, hogy a pedagógusok elsajátítsák a legfőbb pszihomotoros tevékenységeket és ezáltal kézség szinten megtanulják kezelni az interaktív táblát, a hozzá kapcsolódó előadás-szerkesztő szoftvert, valamint az elérhető multimédiás és egyéb forrásanyagokat.

A tanfolyam tematikai egységei

1.) Bevezetés, a kezdéshez szükséges alapismeretek

2.) Az interaktív tábla irányítása, a digitális tinta alkalmazása

3.) Az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftvere

4.) Multimédiás tartalmak integrálása az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftverébe

5.) Óravázlatok, saját tananyagok és galériák tervezése, elkészítése, témák és stílusok létrehozása

6.) Saját tantárgyhoz kapcsolódó vizsgafeladat elkészítése, illetve megtartása a tanfolyami résztvevőknek

7.) A továbbképzés értékelése, tapasztalatok megbeszélése

A tanúsítvány kiadásának feltétele

A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 90%-án való részvétel, a gyakorlati foglalkozásokon való 100%-os megjelenés, valamint a gyakorlati feladatok során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, emellett a gyakorlati vizsgafeladat megfelelő szintű teljesítése, ahol minden hallgatónak el kell készítenie a saját tantárgyához kapcsolódó interaktív óravázlatát az elsajátított módszerek alapján. Ezt követően mikrotanítás formájában tesz minden résztvevő tanúbizonyságot az interaktív tábla készség szintű, magabiztos kezeléséről, és a kiválasztott pedagógiai módszer megfelelő alkalmazásáról.

A gyakorlati vizsga értékelése

Az értékelés két részből áll. Az egyik szempont az elkészített óravázlat milyenségének értékelése az alábbi szempontok alapján: szakszerű tervezés, módszertani megalapozottság, interaktivitás, kreativitás, formai megjelenés, felhasználhatóság, testreszabhatóság, az előadás-szerkesztő szoftver eszközpalettájának felhasználása, források megléte. A másik szempont a mikrotanítás értékelése pedagógiai és módszertani szempontok szerint, úgymint a megfelelő munkamódszerek és pedagógiai helyzetek alkalmazása, a figyelem felkeltése és fenntartása, a motiváció.

Az előírt tartalmi követelmények a tanfolyam végére
 • Ismerje az interaktív táblák különböző típusait, működési elveket, jellemző paramétereket és sajátosságokat
 • Legyen tisztában az interaktív táblák és a hozzájuk kapcsolódó előadás-szerkesztő szoftverek felhasználásának jogi kérdéseivel
 • Legyen képes az interaktív tábla, és a különböző együttműködést támogató számítógépes alkalmazások kézség szintű irányítására
 • Legyen képes a digitális tinta és az egyéb lebegő eszköztárak magabiztos használatára
 • Ismerje meg az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftverét, és készség szinten legyen képes az irányítására
 • Ismerje meg a különböző multimédiás tartalmak létrehozási, keresési és letöltési lehetőségeit, és legyen képes integrálni azt a saját óravázlataiba
 • Ismerje meg a tananyagok topológiai tervezését, a saját tananyagok elkészítésének módszereit, és legyen képes a tanultak alkalmazására a saját óravázlataiban

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró ellenőrzés gyakorlati vizsga formájában kerül megvalósításra, ahol - a célcsoportnak megfelelő metodika figyelembe vételével - minden hallgatónak el kell készítenie egy tetszőleges csoportfoglalkozáshoz, illetve saját tantárgyhoz kapcsolódó interaktív foglalkoztató anyagot, illetve óravázlatot az elsajátított módszerek alapján. Ezt követően minden résztvevő mikrotanítás formájában ad számot a megszerzett tudásról.

A gyakorlati vizsga értékelése két részből áll. Az egyik szempont az elkészített foglalkoztató anyag vagy óravázlat milyenségének értékelése az alábbi szempontok alapján: szakszerű tervezés, módszertani megalapozottság, interaktivitás, kreativitás, formai megjelenés, felhasználhatóság, testreszabhatóság, az előadás-szerkesztő szoftver eszközpalettájának felhasználása, források megléte. A másik szempont a mikrotanítás értékelése pedagógiai és módszertani szempontok szerint, úgymint a megfelelő munkamódszerek és pedagógiai helyzetek alkalmazása, a figyelem felkeltése és fenntartása, a motiváció.

A jelentkezés feltételei

A tanfolyamra óvodában, általános iskolában vagy középiskolában dolgozó, egyetemi és/vagy főiskolai pedagógus végzettséggel rendelkező jelentkezőket várunk, akik alapfokú számítógép-használói jártassággal rendelkeznek.

A továbbképzés költsége

A továbbképzés részvételi díja bruttó 40.000,- Ft. Vizsgadíj nincs.

Az aktuális tanfolyam(ok) részletei

Az aktuálisan meghirdetett képzési programjaink részleteiért kérjük tekintse meg Képzési Naptárunkat.

Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, vagy további kérdése merülne fel, úgy lépjen kapcsolatba velünk a kepzes[kukac]lsk[pont]hu email címen vagy a +36-1/247-49-99-es telefonszámon.

Üdvözlettel:

Hivatalos SMART Oktató- és Tréningközpont