warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

pályázat 2009

Háziállatok

Az anyag célja az óvodás gyerekek számára a háziállatok bemutatása, utódaik megnevezése.
Különböző színes, változatos feladatok elvégzésével az állatok nevei, kicsinyeik nevével történő összepárosítás készség szintűvé tétele a cél.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Tálas Katalin
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Földrajzi nevek térképen

A tananyag célja, hogy földrajzi ismereteken keresztül tudatosítsa a nyelvtani szabályokat, interdiszciplináris kompetenciákat fejlesztve. Mindeközben a helyesírást, a szövegértést is gyakoroltatja a feladatsor.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Gyönyörű Erika, Sáránd
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Színek a természetben

A tananyag célcsoportja a szakképző iskolák előkészítő évfolyama első sorban, ahol részképesség illetve magatartás zavaros fiatalok kompetencia fejlesztése az elsődleges cél. Fő téma a színek megismerése, felismerése, a színek jelentősége a mindennapokban.

- SMART Kreativitás Interaktivitás 2009 pályamunka
- Szerző: Burghardt Valéria, Kisbér
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Hullámok

A tananyag célja a hullámtanban előforduló jelenségek szemléltetése, modellezése. Ebben a pályamunkában olyan jelenségek modellezését választotta a szerző, amelyekben az interaktív tábla által nyújtott többlet lehetőségeket ki tudjuk használni. A témakör feldolgozása során nem egy tanítási óra keretében kerülnek elő ezek a modellek.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Szécsiné Festő-Hegedűs Margit
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A szorzótáblák és bennfoglalótáblák gyakorlása

A 6–12 éves gyerekeknek még mindig az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék. Ezért a matematikai problémák játékba ágyazása alkalmas formája a fejlesztő, nevelő munkánknak. A cselekvő tapasztalatszerzéshez és problémamegoldáshoz eszközökre van szükség, amelynek egy része a gyerekek saját teste és természetes környezetének tárgyai, más része viszont mesterséges, határozott céllal készített taneszközök.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Kisa Renáta, Kiskunhalas
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Help us - állatok, veszélyeztetett fajok

A feladat célja a tananyag kiegészítése, szókincs bővítése, szavak tanulásának megkönnyítése, érdekesebbé tétele középhaladó, haladó szinten is.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Lakner Mónika, Baja
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Arányos következtetések

Az adott téma a 7. osztályos matematika tananyag elején, gyakorlatilag ismétlő óraként szerepel, az arány, egyenes és fordított arányosság teljes (szabályokkal együtt) feldolgozása 6. osztály év végén kerül elő. Ami azt jelenti, hogy egy teljes nyári szünet után találkozunk újra ezzel a témakörrel.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Kiss Györgyi
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


A német mint az oktatás nyelve

Unterrichtssprache Deutsch. A tananyag célja egy komplett németóra bemutatása, ezen belül is a nyelvtan helyes használatának elsajátítása változatos feladatokon keresztül.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerzők: Badari Titanilla, Cserna Ágnes, Perge Gabriella, Spilman Enikő, Treuer Nóra, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Stílusparádé

A tananyag célja a művészeti korszakok áttekintése a képzőművészeti ágak (építészet, szobrászat, festészet) egy-egy kiemelkedő vagy jellemző alkotása kapcsán, a román kortól a klasszicizmussal bezárólag.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Mihola Gáborné
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


A víz

A diákok a természetes víz és a desztillált víz fogalmát megismerjék. Tudják megkülönböztetni az oldatot a vegyülettől. A megismert energiaváltozásokat felismerjék, és a fogalmát gyakorolják.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Weinberné Kovács Ágnes, Dunaharaszti
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett