warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

mese

Lúdas Matyi

Magyar irodalomból, 3. osztályban dolgozzuk fel a Lúdas Matyi című mesét.

Készítette : Molnárné Tóth Ibolya


A sün és a nyúl

A feladatsor célja a Sün és a nyúl című mese feldolgozása, értelmezése. Az anyag ezen túlmenően a szövegértés fejlesztését, a szókincs bővítését tűzte ki célul.

-SMART Kreativitás Interaktívitás 2011 pályamunka.
-Szerző: Kádár Csilla, Pusztaszabolcs
-Az óravázlat a tananyaghoz mellékletként csatolva lett.


Számolás, szorzás, osztás gyakorlása

A tananyag célja a műveletek gyakorlása (szóbeli számolás-szorzás, osztás) játékos formában. Az összes gyakorló feladat egy mesére épülve gyakoroltatja a szorzást és osztást a 2. osztályos gyerekekkel.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Németh Renáta
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Tyúkocska és az állatok

A tananyag célja az anyanyelvi integrált nevelés, olvasás készségeinek fejlesztése újszerű, játékos eszközökkel a mese fonalát követve.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: PaedDr. Bóna Irén, Bátorkeszi (Szlovákia)
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett