warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

pályázat 2012

Az Európai Unió országai

Az Európai Unió országainak adatainak elemzésével az 5-es diákok a tizedes törtek olvasását gyakorolhatják.
A tananyag könnyen átírható bármely más tantárgy követelményeihez.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző:Hajmási Katalin
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Történelem év végi ismétlés

A feladatsor év végi ismétlő anyag 8. osztályos, enyhe értelmi fogyatékos gyerekek számára.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Hajas Anikó, Zalaegerszeg
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


I. Szent István

A tananyag célja a sajátos nevelési igényű és értelmileg akadályozott tanulók történelmi tudásának mélyítése játékos és sok zenei részlettel kibővülő tanításának segítése. Ebben az iskolatípusban hangsúlyozott szerepet kapnak ezek a módszerek, hiszen világ átélési módjuk empirikus, tapasztalathoz, vizuális élményhez kötött.
A feladatokat úgy lettek összeállítva, hogy csoportokban, de egyénileg is meg lehet oldani.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Gál Pál Ferencné, Tatabánya
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Rendszertan

Az elkészített tananyag az egész rendszertant felöleli. A 7. osztályos tanulók biológiai tudásának összegzésére szolgál.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Gajgerné Erős Mária, Sárbogárd
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A rugó megnyúlásától az elsőfokú függvényig

A tananyag célja a függvény fogalmának megértetése és az elsőfokú függvény tulajdonságainak megismerése, ábrázolásának begyakorlása. A tanulók érdeklődésének felkeltésére (lásd: IBL – kíváncsiság vezérelt oktatás) konkrét fizikai jelenségek (rugó megnyúlása, egyenes vonalú egyenletes mozgás) megfigyeléséből, ezek jellemzőinek méréséből indulunk ki.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Éder Ottó, Kolozsvár
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Esőerdő

Az anyag a 7. osztályos biológia távoli tájak életközösségei című témakörhöz készült. Jól használható részösszefoglaló, gyakorló órán, amelyen a trópusi esőerdők élővilágát rendszerezhetjük, ismételhetjük át.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Dócziné Turbók Julianna, Pápa
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A barokk kora és zenéje

A barokk szó eredete, jelentése, a kor jellemzői, a zenei megjelenése a tananyag témája.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Csorba Emese
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Osztás

Matematika - Írásbeli osztás gyakorlóóra - 4. osztály

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Molnárné Bölcskey Marianna
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Matematika 6.

A mellékelt interaktív feladatok hatodik osztályosok számára készültek az arány, arányos osztás, mennyiségek tört része és a százalékszámítás témakörében.
A feladatok elsősorban már ismert matematikai tartalmak gyakoroltatására, elmélyítésére valók, alkalmasak a differenciált foglalkoztatásra.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Bártfai Judit, Budapest
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Közös osztók

A feladatsor 6. osztályosoknak a Számok és műveletek témakör Osztópárok, közös osztók, legnagyobb közös osztó órájához készült. Az osztópárok átismétlése után a 6. dián eljutunk a közös osztókon át a legnagyobb közös osztóhoz.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző:
Bánné Mészáros Anikó, Miskolc
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.