Összetett keresés

Paralelogrammák területe

A tananyag témája a paralelogrammák területe. Ehhez kapcsolódóan előkerül a párhuzamosság, a tükrözés kérdése is.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Inklovics Attila
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A köznév és a tulajdonnév

A tananyag célja a főnév két fajtájának elkülönítése, annak begyakoroltatása. A feladatok változatos, mesei környezetbe ágyazva teszik élvezetessé a gyakorlást.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Nagy Diána
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Földrajzi nevek térképen

A tananyag célja, hogy földrajzi ismereteken keresztül tudatosítsa a nyelvtani szabályokat, interdiszciplináris kompetenciákat fejlesztve. Mindeközben a helyesírást, a szövegértést is gyakoroltatja a feladatsor.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Gyönyörű Erika, Sáránd
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A mértani sorozat összegképlete

A tananyag célja a mértani sorozat összegképletének alkalmazása. A feladatsor a definíciók értelmezésével kezdődik, majd ismert feladatokon keresztül dolgozza fel a tananyagot új, modern formában.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Horváth Edit, Vác
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Háziállatok

Az anyag célja az óvodás gyerekek számára a háziállatok bemutatása, utódaik megnevezése.
Különböző színes, változatos feladatok elvégzésével az állatok nevei, kicsinyeik nevével történő összepárosítás készség szintűvé tétele a cél.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Tálas Katalin
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Állatok a házban és a ház körül

A tananyag célja az 5. osztályos gyermekek számára a háziállatokkal kapcsolatos tananyag, a háziasítás, illetve az állatok rendszertani besorolásával kapcsolatos információk átadása színes, változatos formában.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Gorka Szabolcs
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Hegyesszögek szögfüggvényei

A tananyag célja a hegyesszögek szögfüggvényeinek, az oldalak arányának, a hasonlóság alapesetének alkalmazása derékszögű háromszögekre, ezeknek bemutatása, feldolgozása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Hohmann Dénesné, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Síkidomok

A tananyag célja a síkidomok bemutatása 5-7 éves, óvodás gyermekek számára, a síkidomok fellelhetősége a mindennapi életben.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Janovszki Andrea
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett


Szó-szótő-toldalék

A tananyag a 2. osztályos nyelvtan-helyesírás tananyag, szó – szótő – toldalék témakörének feldolgozására készült. A feladatsor változatosan gyakoroltatja be a szó részeinek felismerését, helyes alkalmazását.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Kernyáné Németh Éva, Zalaegerszeg
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Háromszög köré írható köre

A Háromszög köré írható köre című interaktív tananyag 9. osztályos diákok számára készült. Célja, hogy a diákok ne csak megtanulják, hanem értsék és érezzék, hogyan szerkeszthető kör egy tetszőleges háromszög köré.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Kövecses Dóra
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.