Összetett keresés

Anyanyelvi nevelés

A tananyag célja az első osztályos anyag ismétlése, gyakorlása, illetve, hogy a tanulók az interaktív tábla használatát gyakorolják, megszokják.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Fülöp Andrea, Böhönye
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Függvények

Már megismert függvénytípusokkal kapcsolatos gyakorló feladatokat tartalmaz az anyag. Nem az új ismeret szerzés a célja, hanem változatos feladatokon keresztül gyakorolni a függvényekről tanultakat.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Horváth Erika, Miskolc
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Tárgyi eszközök

Pénzügyi-és számviteli ügyintéző osztály számára összeállított tananyag.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Labossa Ildikó, Tatabánya
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Számok

A tananyag célja a számolási eljárások gyakorlása, hiányok pótlása, a számolás tudatossá alakítása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Molnár Árpádné
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Szabó Magda Abigél

A tananyag célja Szabó Magda Abigél című regényének feldolgozása interaktív formában. A feladatsorok főként Lesson Activity Toolkit feladatokon keresztül szeretnék a diákok érdeklődést felkelteni, így motiválva őket.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Molnár Georgina, Pusztaszabolcs
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Halmazok

A tananyag célja a halmazok fogalmának bevezetése, amihez sok gyakorlati példa is tartozik. A szemléltetéshez a gyerekek saját életéből vett példák, illetve a Lesson Activity Toolkit nyújtotta segítség is felhasználásra került.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Németh Zsuzsanna, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Kalandozások a számok birodalmában

A tananyag célja a 20-as számkör bevezetése, használatának előkészítése változatos feladatokon keresztül. A feladatsor első sorban saját készítésű feladatokat tartalmaz, de fellelhetőek a Lesson Activity Toolkit feladattípusai is.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Szabóné Fuit Zsuzsanna, Veszprém
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Magyar-1. osztály

A tananyag az első osztályos magyar tananyag gyakorlását tűzte ki célul játékos formában. A feladatsor egyaránt tartalmaz saját készítésű feladatokat, valamint Lesson Activity Toolkit elemeket is.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Török Tímea, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Tizedes törtek

A feladatsor az ötödik osztályos tananyag, azon belül a tizedes törtek témakörében készült. Az anyag nem egy konkrét óra menetét dolgozza fel, hanem ebben a témakörben a legkritikusabb részekhez használt interaktív elemeket mutatja be.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Tóth Gábor, Böhönye
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Sport

A tananyag kiegészítésére szolgáló feladatsor az angol szókincs bővítését tűzte ki célul, egy kevésbé ismert sport bemutatásán keresztül.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Tóth Katalin, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.