Összetett keresés

Hormonok

Az interaktív anyag egy összefoglaló óra anyaga a Hormonrendszer témakörében(a következő órai dolgozathoz, ami a belső elválasztású mirigyek ábrafelismeréséből ill. a 3. oldalon szereplő összefoglaló táblázat számonkéréséből áll.)

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Pihelevicsné Oberlander Melinda
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Törtek

A tananyag a törtek világának bemutatására vállalkozik, színes, érdekes és könnyen érthető formában.

A tananyag célja a város nevezetességein, a karnevál eseményein keresztül a szókincs bővítése, a szenvedő szerkezet gyakoroltatása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Póth Éva, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Összefoglaló

A tananyag célja egy összefoglaló órai anyag biztosítása a kémiai reakciók témakörben. A fizikai, kémiai változásojk felismerése, differenciálása szintén része a feladatsornak.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Ruzicska Judit, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Kalandozás az egész számok világában

A tananyag célja a számok világába történő bevezetés. A számok értékének növekedése, csökkenése, a számegyenesen történő elhelyezkedésük mind részei a feladatnak.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Stefancsik Katalin, Szentes
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A mássalhangzó-törvények

A feladatsor célja a mássalhangzók, illetve az azokra vonatkozó törvények ismertetése, begyakoroltatása. A feladat felépítésénél a játékosság elve érvényesült, a tananyag feldolgozásához a kooperatív munkamódszer ajánlott.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Szántó Gábor, Nagykanizsa
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Utazzunk Nyelvtanországba!

A tananyaga nyelvtan világába kalauzolja el az alsós kisdiákokat. Rengeteg színes, gyakorlati példán keresztül ér célba minden feladat.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Taskovicsné László Erika
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Téglalap

A tananyag válogatás a téma feldolgozásához felhasználható interaktív tananyagok közül.
Az anyagok különböző korosztályok, életkorban lévő diákok számára is hasznosak lehetnek.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Tóth Gábor, Böhönye
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Statisztika

A tananyag fő célja a statisztika fogalmának bevezetése, lépésről-lépésre történő szemléltetése.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Tóthné Bertalan Éva
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Négyzet kerületének kiszámítása

A tananyag első sorban a tanulásban akadályozott 4. osztályos diákok számára készült, ennek megfelelően van az óra menete felépítve. Először a geometriai alakzatok, síkidomok csoportosítása, a fogalmak helyes használata a cél, majd a négyzet kerületének számítása részt lazító, levezető feladatok követnek.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Czilinger Edina, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Egész számok

Az 5. osztályos matematika tananyag az egész számok biztos használatának kialakítását tűzte ki célul, így az egész feladatsor ezen az elven alapszik.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Csabainé Szász Laura, Sajószentpéter
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.