ellentett

Koordináta-rendszer és egész számok

A tanyanyag célja új anyagként a koordináta-rendszer megismertetése, gyakoroltatása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Lucza László, Szentes
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.