abszolút érték

Egész számok ellentetje és abszolút értéke

A tananyag célja az egész számok ellentettjének és abszolút értékének használata, bemutatása, gyakoroltatása. Példák felsorolásával válik szemléletesebbé a kiválasztott tananyag.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Pálos Zsuzsa, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Koordináta-rendszer és egész számok

A tanyanyag célja új anyagként a koordináta-rendszer megismertetése, gyakoroltatása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Lucza László, Szentes
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.