warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

lesson activity toolkit

Lesson activity toolkit elemek 2.

Lesson activity toolkit elemek, sablonok a feladatkészítéshez. Az anyag tananyagok,komplett óravázlatok készítéséhez kíván segítséget nyújtani.

Szerző: Gorka Szabolcs


Ne hagyd el!

A tananyag célja a hulladékgazdálkodás témakörének feldolgozása elsődlegesen az általános iskolás diákok számára.
Szerző: Rimanóci Erzsébet, Veszprém.


1848/49. Szabadságharc.

A Szabadságharc menete vaktérképre. A témakör részletes feldolgozása, szemléltetése a tananyag célja.
Szerző:Rimanóci Erzsébet, Veszprém.


Lesson Activity Toolkit elemek 1.

Lesson Activity Toolkit elemek tárháza, amik életkorra és tantárgyra való tekintet nélkül felhasználhatók.

Szerző: Gorka Szabolcs


Hatvány memory

Lesson Activity Toolkit feladatok a memória fejlesztésére a hatványok témakörében.

Szerző: Bártfai Judit


Hatvány sorbarendezés

A Lesson Activity feladatsor a hatványok témakörben nyújt segítséget.

Szerző:Bártfai Judit


Hatvány kvíz

A feladat a hatványok témakörhöz kapcsolódó kvíz elkészítéséhez nyújt segítséget.

Szerző: Bártfai Judit


Hatványpárok

A tananyag célja a 7. osztályos matematika, azon belül is a hatványpárok gyakoroltatása.

Szerző: Bártfai Judit


3. osztály számbirodalma

A digitális tananyag a 3. évfolyam követelményei szerint készült.A tanulók IKT készségeiktől függően 2-3 órai önálló munkában oldható meg. Több dián lévő feladat megoldásához füzet használata is szükséges.

-SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka
-Szerző: Szabó Béláné, Bonyhád
-A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Arany János Toldi Harmadik ének

A feladat ellenőrzi a memoritert, és egyben a hangos olvasást is gyakoroltatja és felkészít az együttműködésen alapuló tanulásra.Továbbá gyakoroltatja az időrendiséget a cselekmények között, segíti a szókincs bővítést is.

-SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka
-Szerző: Sóváriné Sárog Éva, Szendrő
-A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Gyűjtsetek virágport Majával

A tananyag egy magyar nyelvtan óra menetét mutatja be, melynek témája a J – Ly gyakorlása. A fájl oldalai egy-egy témához kapcsolódnak, szóanyagában pedig az ehhez kapcsolódó helyesírási példák jelennek meg.

- SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka
- Szerző: Rozner-Horváth Katalin, Rezi
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Az öreg nagyapó meg az unokája

A feladatsor célja a történet közös feldolgozása, értelmezése. A tananyag továbbá kitér az emberi élet szakaszainak értelmezésére, annak felosztására.

-SMART Kreativitás Interaktívitás 2011 pályamunka.
-Szerző: Juhászné Kenéz Mária, Szentistván
-Az óravázlat a tananyaghoz mellékletként csatolva lett.


Nevezetes azonosságok

Az óra anyaga a nevezetes azonosságok bevezetése és gyakorlása 9. osztályban különböző, változatos feladatokon keresztül.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Vas Katalin, Hódmezővásárhely
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Halmazok

A tananyag célja a halmazok fogalmának bevezetése, amihez sok gyakorlati példa is tartozik. A szemléltetéshez a gyerekek saját életéből vett példák, illetve a Lesson Activity Toolkit nyújtotta segítség is felhasználásra került.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Németh Zsuzsanna, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Szabó Magda Abigél

A tananyag célja Szabó Magda Abigél című regényének feldolgozása interaktív formában. A feladatsorok főként Lesson Activity Toolkit feladatokon keresztül szeretnék a diákok érdeklődést felkelteni, így motiválva őket.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2011. pályamunka
- Szerző: Molnár Georgina, Pusztaszabolcs
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.