gesztikuláció

Mozgóképkultúra és médiaismeret

A tananyag célja a mozgóképi információk feldolgozása, értelmezése változatos feladatokon keresztül.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Papp Orsolya, Dunaújváros
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.