egész számok

Racionális számok ismétlése

Elsősorban a 6. osztályos anyag ismétléshez, elmélyítéséhez készült a tananyag, de egy- két oldal kivételével (reciprok, osztás törttel, százalékszámítás) az ötödik osztályban is jól használhatók a feladatok az adott téma tanulásakor.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Tóth Lászlóné, Erdőbénye
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Egész számok (5 osztály)

Egyszerű gyakorló feladatok az abszolút érték és ellentett gyakoroltatásához, s könnyen használható "adósságcédulák és vagyonpénzek." Szerző: Bártfai Judit