dve

A sárgarigó és a dió

A sárgarigóról és a dióról szerzett ismeretek felelevenítése, gyakorlása és játékos bővítése.
Több tantárgy ismereteit (olvasás, környezet, matematika) alkalmazva lehet megoldani a feladatokat.

Szerző: Dérné Veresegyházy Erika
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.