dokumentumkamera

Emlősök a ház körül

2. osztályos környezetismeret tananyag az emlősök témakörében. Felhasználható önálló óraként, de a témakör végére tervezett összefoglalásként is. Készült a Kreatív interaktivitás 2011. pályázatra. Óravázlat és feladatlapok találhatók a mellékletek között.

SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka
Szerző: Medovarszki István
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.