alma

Matematika-szorzás, osztás

A tananyag a matematika tantárgyon belül a szorzás és az osztás gyakorlásában nyújt segítséget.
A tanulók a feladattípusok (válogatás, gyűjtés, rendszerezés, hibakeresés, számolás, műveletalkotás, nyitott mondatok igazzá tétele, szorzótábla felépítése, műveletek értelmezése, szabályjáték) változatos használata során fedezhetik fel, és élhetik át a gondolkodás örömét.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Nagy Tamás, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.