hajlékony lemez

Háttértárolók

A feldolgozott tananyagban az informatika tantárgyon belül a számítógép adattárolása lett kiválasztva. Ezen belül is a részletesebb kidolgozás a mágneses elvű háttértárolókra terjed ki. A feldolgozás két fő részre bontható fel: az első rész az eszközök jellemzése, bemutatása a tanulóknak képek és fogalmak szintjén; a második rész pedig a látott és elhangzott új ismeretek megtanulása és ellenőrzése játékos formában a tanítási órán.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Varga Zsuzsanna, Szigetszentmiklós
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett