mennyiségek

Számoljunk együtt

A feladatsor kifejezetten diszkalkuliás tanulóknak készült. Az elkészített diák tartalmilag a százas számkör megismerését, az elsajátított ismeretek begyakorlását szolgálják.

SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka
Szerző: PaedDr Bíró Zsuzsanna, Tallós, Szlovákia
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Százalékszámítás

A feladat célja a százalékszámítással kapcsolatos tanult információk begyakorlása, mindez játékos, színes, érdekes formába öntve.

-SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka.
-Szerző: Olajosné Kádas Irén, Budapest
-Az óravázlat a tananyaghoz mellékletként csatolva lett.