lineáris függvény

A rugó megnyúlásától az elsőfokú függvényig

A tananyag célja a függvény fogalmának megértetése és az elsőfokú függvény tulajdonságainak megismerése, ábrázolásának begyakorlása. A tanulók érdeklődésének felkeltésére (lásd: IBL – kíváncsiság vezérelt oktatás) konkrét fizikai jelenségek (rugó megnyúlása, egyenes vonalú egyenletes mozgás) megfigyeléséből, ezek jellemzőinek méréséből indulunk ki.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző: Éder Ottó, Kolozsvár
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Függvények-menü

A tananyag célja az alapok, a hozzárendelés, a lineáris függvény fogalmának bevezetése. A menü. notebook file-ban a megtekinteni kívánt fogalomra kattintva elérhetővé válnak a magyarázó, feladatokat tartalmazó oldalak.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Kálló István, Újszász
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.