felszín

Geometria7

Síkidom, kerület, terület, felszín, térfogat. Definíciók, képletek hetedikeseknek.
Szerző: Bártfai Judit


Térgeometria-összefoglaló

A tananyag célja a térgeometriában tanultak átismétlése, a 12-es tananyag összefoglalása. A feladatsor egyaránt tartalmaz szóbeli, írásbeli, illetve táblánál végrehajtandó feladatokat is.

-SMART Kreativitás Interaktivitás 2011 pályamunka.
-Szerző: Müllerné Ódor Marianna, Dunaújváros
-Az óravázlat a tananyaghoz mellékletként csatolva lett.