alakzatok

Merőleges, párhuzamos

A tananyag az alakzatok, testek tulajdonságai: merőleges, párhuzamos témakört dolgozza fel.

SMART Kreatív Interaktivitás 2012 pályamunka
Szerző:Varga Judit,
A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Stílus stilisztika

A tananyag célja a stílus fogalmának kifejtése, bevezetése, alkalmazása, a stlisztikai anyag összefoglalása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Gábor Judit
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Törtszámok

A tananyag célja törtszámok gyakoroltatása változatos feladatokon keresztül. Különböző formák, alakzatok esetében is ugyanazon törtrész felismertetése, ugyanazon forma különféle törtrészeinek felismertetése mind hangsúlyosan szerepel a feladatban.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Becz Ágnes