benfoglalás

A szorzótáblák és bennfoglalótáblák gyakorlása

A 6–12 éves gyerekeknek még mindig az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék. Ezért a matematikai problémák játékba ágyazása alkalmas formája a fejlesztő, nevelő munkánknak. A cselekvő tapasztalatszerzéshez és problémamegoldáshoz eszközökre van szükség, amelynek egy része a gyerekek saját teste és természetes környezetének tárgyai, más része viszont mesterséges, határozott céllal készített taneszközök.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2009. pályamunka
- Szerző: Kisa Renáta, Kiskunhalas
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett