olvasás

Hunyadiak

Magyar irodalom, történelmi mondák témaköréhez. Nándorfehérvár ostroma . Hunyadi János, László, Mátyás.
Arany János: Mátyás anyja.

Készítette: Molnárné Tóth Ibolya


Gábor Áron ágyúi

A Hónapról hónapra Meixner-módszerű 3. osztályos olvasókönyvben található olvasmány feldolgozása. Egy leendő pályázati anyag része. Készítette: Szabó Márta.


Farsangi kalandok

A tananyag 2. osztályos olvasás órára készült. A tanóra során a farsang témakörében egy testvérpár farsangi bulijával ismerkedünk meg. A feldolgozás menetét a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő, játékos feladatok segítik. Az interaktív anyag követi a hagyományos olvasástanítási módszerek menetét.

Szerző: Medovarszki István
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.